Skal vi bare lade børn og børnebørn betale prisen for vores miljøsvineri?

 

Er et et udslag af tilfældighed, at vi oplever en tørkesommer, der bl.a. tømmer Doktor-dammen for vand?

Da jeg jo ikke har nogen ekspertviden på området, kan det kun være lommefilosofiske betragtninger, når jeg ikke umiddelbart mener, at det ekstreme vejr, vi har nu, er et udslag af klimaforandringer. Jeg tror mere på tilfældigheder, ligesom sidste års meget våde sommer efter min opfattelse skal henføres til den kategori.

Det betyder ikke, at jeg er modstander af, at man tager miljøforandringer alvorligt, og at vi skal være varsomme med fortsat at svine naturen og omgivelserne til med alt muligt menneskeskabt uvæsen.

Ender det sådan, hvis vi ikke tager os sammen?

Da jeg gik i skole i en fjern fortid, der skriver sig tilbage til 50erne, havde jeg en fysiklærer, der kom med den vanvittige påstand, at ozonlaget tog skade af dampen fra lokomotiverne og fra bilernes udstødning.

Det var ikke noget, jeg tog særlig alvorligt, men jeg kommer da tit til at tænke på hans påstande, ligesom jeg tilbage i 70erne oplevede en svensk klimatolog ved navn Ingolf Löffler, der i Bornholmeren skrev opsigtvækkende artikler om, at verdenshavenes vandstand ville stige på grund af udslippet af CO2. Mange opfattede hans profetier som gale. Men der er jo meget, der tyder på, at både min fysiklærer og Löffler så rigtigt, og at vi siden har siddet advarslerne overhørige.

Tørken har udtørret Præstedammen, så man snart kan gå tørskoet fra bred til bred. Skyldes det klimaforandringer eller er det en tilfældighed?

Politiske beslutninger har det med at vente på, at problemerne bliver synlige, i stedet for at tage højde for dem i god tid, inden de giver sig udslag i katastrofer.

Og de modsatte af dommedagsprædikanter som fx Bjørn Lomborg har haft held til at dysse de kommende problemer ned.

Jeg mener, at både politikerne og vi menige skal tage udsigterne til, at miljøet svarer igen med katastrofer, alvorlige, og at vi skal tænke meget mere miljøbevidst.

Jeg ved ikke, om vi kan stoppe fremtidens katastrofer på det klimamæssige område, men vi behøver jo ikke ligefrem at nære dem med yderligere angreb på naturens gang. Eller lukke øjnene, selv om det måske først er vores børn og børnebørn, der kommer til at betale prisen.

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *