Indlæg

Alle fire børn i sofaen, da familien Lindén boede til leje på Sygehusvej i Rønne, inden familien erhvervede og flyttede til Lillegade 27.

Af Niels Lindén, tidl. chefredaktør på Bornholmeren

Naturligvis har den brugerundersøgelse af det bornholmske skolevæsen, som kommunen netop har offentliggjort, fået bred opmærksomhed på øen.

Det er jo også påfaldende og tankevækkende, at Bornholm er det sted i Danmark, hvor flest forældre vælger at sætte deres børn i en privatskole.

To-lærerordning

Der er givetvis et element af snobberi i valget af privatskoler, men som både de bornholmske politikere, skolefolk og forældrerepræsentanter er nogenlunde enige om, så fortjener den bornholmske folkeskole, at der nu satses på et kvalitetsløft, som både udfordrer til et bedre samarbejde på de enkelte skoler samtidig med, at der tilføres økonomiske ressourcer, så der f.eks. er råd til at have en to-lærerordning for at skaffe fysisk og psykisk ro omkring undervisningen.

Trine på vej i 1. klasse på Østre skole

Da min kone og jeg  sammen med vore fire børn flyttede til Bornholm i slutningen af 70’erne, mødte vi et meget både velfungerende og venligt undervisningsmiljø. Alle børnene kom i Østre Skole, og for de tre børns  vedkommende, var det en trivselsmæssig og undervisningsmæssig succes fra dag et.

Ressourcestærke familier

De tre fik nogle markante og pædagogiske lærere, mens vores næstyngste dreng kom i en klasse med en lærer, der bestemt ikke havde forstand på hverken pædagogik eller børn. Da klassen havde dalret derud af et års tid,  var vi en gruppe forældre, der gik til skoleledelsen med vores kritik. Vi fik det noget ejendommelige svar, at det var bevidst, at den pågældende lærer havde fået den klasse, idet man jo vidste, at klassens børn fortrinsvis kom fra ressourcestærke familier!

Vi følte os magtesløse, og vi fik af venner og bekendte det råd at flytte ham til Østerlars Friskole. Det blev en succes i løbet af kort tid, og det var dejligt at se, hvordan dygtige lærere kunne få gang i vores søns læringslyst.

Rasmus med mor Leila på vej til 1. skoledag på Østre.

Vi har derfor i vores familie meget stor sympati og respekt for den danske folkeskole, men har også forståelse for de familier, der flytter til friskolerne.

Dygtige og empatiske lærere

Vi har således både nydt godt af dygtige bornholmske folkeskolelærere og meget empatiske friskolelærere.

Vores erfaringer er jo godt og vel 40 år gamle, og lige som alt andet i samfundet har livet i familierne og i skolevæsenet ændret sig voldsomt.

Masser af konflikter

Mange af de problemer, som de utilfredse og kritiske forældre fortæller om i den nye undersøgelse, er vel også et symptom på hverdagslivet i danske familier: Mange familier er splittede, andre har flere sammenbragte børn, jo, der mangler aldrig konfliktstof i den moderne familie!

Rasmus til møde i opfinderforeningen på Griffen, kommunaldir. Knud Henriksen og borgmester Johannes Schou ses til højre.

De tiltagende konflikter kan aflæses i livet inde i skolerne, hvor der f.eks. klages over uro og larm, som ødelægger en god og effektivt undervisning.

Jeg håber, at den spændende skoletrivselsundersøgelse, som kommunen har fået udarbejdet, bliver en grundsten i en restaurering af den bornholmske folkeskole.

Vi håber jo på, at rigtig mange familier vil flytte til øen i de kommende år, og det er ikke mindst vores løfter om at kunne tilbyde de nye familier et godt børneliv  med gode og gratis skoletilbud, der kan trække nye til øen.