Indlæg

6 år som lærer og skoleleder på Christiansø


Af Nick Dalum
, lærer og journalist – og snart pensionist

 

”Inden du rejser fra øerne, kunne du så ikke tænke dig at være min gæsteskribent og fortælle om livet som lærer på dette meget specielle sted, krydret med nogle billeder?”

Sådan skrev min gamle kollega fra min journalisttid på Bornholmeren, Søren Wolff, til mig via Messenger for nylig.

Og jo, svarede jeg, jeg vil gerne bidrage til Sørens blog, som jeg i øvrigt ofte læser og oplever som et meget fint initiativ.

Christiansø Skole holder til i denne bygning.

Men hvordan er så lærerlivet på et så specielt sted på Christiansø? Det korte svar i forhold til såvel arbejds- som privatliv er, at det er anderledes. På alle måder!

Christiansø Skole er en af landets mindste skoler – men den er ikke lukningstruet, for uden en skole intet levende ø-samfund.
I de seneste seks år har jeg været lærer på og leder af Christiansø Skole. Grunden til Sørens opfordring er formentlig, at jeg går på pension til efteråret og starter et nyt livskapitel sammen med min kone i vores nyerhvervede hus i Kulhuse på Sjælland.

Men hvori består så det anderledes? Ja først og fremmest har Christiansø Skole jo ikke nær så mange elever som andre folkeskoler. I det skoleår, der nu snart er slut, har vi haft 16 elever fra 0. til 7. klassetrin, hvilket er det største antal der har været i ”mine” seks år. Jeg plejer at sige, at vi er landets mindste skole, der ikke er truet af lukning, for uden en skole vil det ikke være muligt at opretholde det levende samfund, som er en af visionerne for Christiansø.

Intensiv undervisning af hver enkelt

Hvert år deltager vi i projektet Aktiv Året Rundt, hvor vi konkurrerer med andre skoler om at være den mest aktive. I 2014 vandt vi konkurrencen, og Sebastian Klein, som er projektets maskot, kom forbi og sagde til lykke.

.Og med kun 16 elever bliver undervisningen selvsagt anderledes end andre steder. Vi har ofte delt eleverne i ”de små” (0.-3. klassetrin) og ”de store” (4.-7. klassetrin). I det seneste skoleår har ”storegruppen” f.eks. omfattet ni elever. Og så kan man virkelig nå ind til hver enkelt af dem. Derfor får de en meget intens undervisning, som da også bevirker, at de – med mindre særlige forhold gør sig gældende – er betydeligt længere fremme rent fagligt end deres jævnaldrende andre steder.

Og det er ganske nyttigt, for efter et skoleliv på et så anderledes sted, kan det være noget af en overvældende oplevelse at skulle fortsætte i 8. klasse på en efterskole et andet sted i landet. Selv om vi tager på mange ture (flere end de fleste andre skoler), så er det alligevel noget af et kulturchok, der venter efter 7. klasse. Og når de således skal bruge rigtig meget energi på socialt at finde sig til rette et helt nyt sted langt fra mor og far, ja så er det praktisk, at de typisk er et halvt til et helt år foran deres nye kammerater rent fagligt.

Alle skal trives – også i fritiden

Bag For En Sag hedder et projekt, som Børns Vilkår står bag. Vi bager en hel dag og har café for alle øboere om eftermiddagen. Overskuddet går til Børnetelefonen – et sted, hvor børn med vanskeligheder kan ringe ind og tale anonymt med en kompetent voksen. Her viser Sigrid, Ora og Halfdan noget af bagværket.

Noget andet, der er anderledes her, er, at vi som skole ”blander” os meget mere i elevernes fritid, end andre skoler gør. Årsagen er simpel: Når der er så få børn, er de uhyre afhængige af, at de trives sammen både i skolen og i fritiden. Og når vi arbejder med deres sociale kompetencer, så kan og vil vi naturligvis ikke afgrænse det til kun at handle om skolen. Vi ved nemlig med sikkerhed, at hvis et barn her på øen ikke trives – og ikke kommer til det – ja, så rejser familien igen. Ingen forældre vil kunne holde til at bo et sted, hvor deres barn eller børn mistrives i længere tid.

Derfor arbejder vi hele tiden – og i tæt samarbejde med forældrene – med børnenes sociale kompetencer, og vi tager gerne episoder op i ”klassens tid”, som kan bruges som illustration på noget godt eller noget mindre godt. Og her skeler vi ikke til, om disse episoder har fundet sted i skole- eller fritid.

Meget tæt på forældrene
To andre forhold gør dette lærerjob ganske specielt. Det ene er, at vi er meget tæt på forældrene. Der findes adskillige eksempler på lærere, der aktivt vælger at bo et andet sted end der, hvor de arbejder, så de ikke ”risikerer” at løbe på et forældrepar over køledisken i Brugsen.

Her er vi ikke bare tæt på hinanden. Vi mødes flere gange om dagen, så hvis der er forældre, som er i tvivl om noget, der vedrører skolen, eller hvis de er uenige eller ligefrem utilfredse med noget, vi gør eller ikke gør, så skal det afklares straks, for det duer ikke, at noget ligger og murrer, når vi – lærere og forældre – mødes i andre sammenhænge hele tiden.

Vi har svømmeundervisning i idrætstimerne fra starten af juni og til efterårsferien. Vandet er imidlertid for koldt, til at man kan være i det ret længe. Derfor har vi – med stor støtte fra Trygfonden – købt våddragter til alle.

Skolen er en turistattraktion
Det andet særlige forhold er nysgerrigheden hos alle dem, der gæster os hver sommer. Ca. 45.000 bliver det til i løbet af sommeren, herunder en række lejrskoler. Og fælles for dem er, at de er meget interesserede i vores lille skole.

I skolens værdigrundlag har vi slået fast, at vi er meget bevidste om at være en attraktion i attraktionen, hvorfor vi gerne vil bidrage til, at øens gæster – herunder ikke mindst lejrskoler – får en god oplevelse. Det betyder, at vi får mange besøg på skolen, hvor vore elever kan stifte nye bekendtskaber og øve sig i at fortælle om deres dagligliv til jævnaldrende andre steder fra.

Det er vigtigt for Christiansø, at flest muligt af vore gæster rejser herfra med en oplevelse af, at her vil de gerne komme en anden gang. For hvis de ikke kommer, er der sådan set ingen grund til, at vi er her. Christiansø er først og fremmest en attraktion, hvilket giver os, der bor her, en særlig værtsforpligtelse. Det vil vi gerne lære vore elever – samtidig med, at vi gerne vil knytte kontakter til skoler andre steder i landet, som vi måske kan besøge på et andet tidspunkt.

Tak til Christiansø & Frederiksø
Til slut lidt om privatlivet et så lille sted som Christiansø, hvor det ikke tager mere end fem minutter at gå nogen steder hen. Her er vi, i sagens natur, meget tæt på hinanden. Det betyder blandt andet, at man som beboer her kommer tæt på mennesker og mennesketyper, som man under andre omstændigheder formentlig slet ikke ville møde.

På tur til Bornholms Efterskole. Det gør vi en gang om året, fordi mange af eleverne på Christiansø Skole skal fortsætte deres skolegang her, når de er færdige efter 7. klasse hos os.

Vi har jo alle sammen en tilbøjelighed til at vælge omgangskreds blandt dem, der ligner os – erhvervsmæssigt, aldersmæssigt eller holdningsmæssigt. Det er ikke muligt her. Her er omgangskredsen dem, der er her – punktum. Derfor er et liv her også en betydelig udfordring til ens egen rummelighed, hvilket jeg har oplevet som et absolut plus, fordi jeg har lært mennesker at kende, hvis livssyn og -erfaring er ganske anderledes end min egen, og som har sat tanker i sving, jeg ellers ikke ville have fået.

Så tak for det, kære venner på Christiansø og Frederiksø. Må fremtiden bringe jer lykke, fred og fordragelighed.
(Redaktionel tilføjelse: Christiansø Skole har en Facebook-profil, ser HER)