Af menighedsrådets referat for det seneste møde fremgår, at planlagte restaureringsarbejder i Aa Kirke skal igangsættes i det nye år. Jeg har bedt menighedsrådsformand Kjeld Dale om at uddybe, hvad der ligger bag, og han har svaret følgende:
“Vi påregner meget bestemt at lukke kirken d.3.1.19 og åbne igen til Påske samme år
Alle gudstjenester og kirkelige handlinger henlægges til Sct. Peders Kirke i Pedersker.
Håndværkere er valg; men stiftet betingede at projektet skulle styres af kirkevante arkitekter og dem må vi hente ovrefra.
Johan Fogh var inde i billedet fra starten; men han er for anden gang udnævnt til kongelige bygningsinspektør, så han kan ikke påtage sig rollen.
Tilladelse til projektets gennemførelse er modtaget fra stiftet.
Det besluttedes at overdrage styringen af projektet til Ingvartsen Arkitekter. Arkitekterne udarbejder snarest tidsplan, som præsenteres for håndværkerne på møde den 10. december.
Man godkendte Nationalmuseets forslag til aftale vedr. sikring af historisk inventar.
Omfanget er :
Kalkning af kirken og tårnrummet
Maling af bænke(dem der er tilbage)
Maling af loft
Afslibning af gulv oh behandling
Andre stadestager på bænke.
Afdækning af orgel samt afdækning af inventar(lydhimmel, prædikestol, altertavle mm).
ca 900.000 kr.
Nyt blytag på apsis
Blytaget på apsis skal skiftes og det kommer også til at ske i 2019.
Der er valgt blytækker, dem er der kun 2 af i Danmark og det blev Michelsen Blytækker
Nuværende tag afmonteres af blytækker i foråret 2019
Herefter skal spærkonstruktionen gennemgås af specialister fra Nationalmuseet , hvorefter der beskrives om nødvendigt en reparation af tagkonstruktion.
Til sidst støber blytækkeren tagpladerne på stedet og lægger taget.
Eternittag venter til 2020
Eternittaget skal også repareres, men det bliver først 2020.
Vi har fået bevilliget ca. 1,3 mio kr; men der bruges yderligere 1 mio. kr. Derfor 2020, det bliver rimeligt meget gang i den i ’19.
Ligvognshuset
Et andet projekt som også skydes  i gang nu et restaurering af ligvognshuset, den lille bygning ved siden af kapellet.
Denne opgave forestås af arkitekt Anders Møller Aarsdale.
Der skal laves nye toilettet samt personalefaciliteter samt teknikrum, hvorfra også kirken skal forsynes med fjernvarme over en varmeveksler.
Det er et projekt til ca 1 mio kr. som er bevilget.
Dette projekt starter meget snart alle godkendelser og tilladelser er på plads efter lang tids behandling.
Fjernvarmen til kirken etableres meget enkelt:
Man beholder luftvarmedsystemet og erstatter oliefyret på kirkeloftet(!!) med en konvektor for fjernvarme og rørene til denne føres hen over kirkegården fra ligvognshuset til en kanal ved skibet/koret hvor de nuværende olierør fører op til loftet, denne benyttes til fjernvarmerør.
Vi har et projekt kørende med opvarmning og restaurering af tårnrummet, men det er kun på projektstadiet endnu.
Til sidst: det er er ikke menighedsrådets idé, at der skal benyttes arkitekter ovre fra, det er nærmest et krav fra Stiftet, på ligvognshuset skulle det også kobles en arkitekt og dem er der ikke mange af på Øen , Anders Møller fik den”, slutter Kjeld Dale
0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *